Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Kick-off Meeting I_Game

  • από
I_Game_kick_off_meeting

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education πραγματοποιήθηκε, στις 30 με 31 Μαρτίου του 2022, με συμμετέχοντες από τους ακόλουθους οργανισμούς: Αrchonstudio, Dracon Rules Design Studio και Asociatia Share Education. Το έργο μας προβλέπει μια σειρά από συνεδρίες πρακτικής εμπειρίας, σε διάφορα στάδια, όπως αυτό της ανάλυσης αναγκών, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και υλοποίησης ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού.

Η εναρκτήρια αυτή συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Επιπλέον, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν:

– Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων
– Ο σκοπός του έργου, οι στόχοι, οι ομάδες-στόχοι καθώς και τα αποτελέσματα.
– Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα.
– Η προσβασιμότητα στα LTTA θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μειονεκτούντα άτομα και άτομα από τις κοινότητες των ομάδων-στόχων.
– Η δημιουργία μιας σελίδας στο facebook από τον εταίρο Archon, καθώς και ένα κανάλι στο ΥouΤube.
– Τα 4 Δελτία τύπου που θα δημιουργηθούν συνολικά μετά τις 4 εκπαιδευτικές δράσεις από τον εκάστοτε οργανισμό-οικοδεσπότη.
– Το σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες για την αξιολόγηση, μαζί με τα ερωτηματολόγια που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες σε κάθε συνάντηση και εκπαιδευτική δράση.

Η πρώτη αυτή συνάντηση έθεσε δυναμικά θεμέλια για την συνεργασία μεταξύ των συνεργατών ενώ η επόμενη διακρατική συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Ρουμανία στα μέσα του προγράμματος με οικοδεσπότη εταίρο, τον οργανισμό Share Education

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Project number: 2021-1-EL01-KA210-ADU-000035026
Project Title: Innovative GAming Methodologies in Education

Ετικέτες: