Przejdź do treści

NIE MA MOWY O SPOTKANIU I-GRY

  • przez
I_Game_kick_off_meeting

W dniach 30-31 marca 2022 roku odbyło się spotkanie kick-off projektu I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education, w którym uczestniczyli partnerzy z następujących organizacji: Archon studio, Dracon Rules Design Studio oraz Asociatia Share Education. Nasz projekt przewiduje serię sesji praktycznych doświadczeń, na różnych etapach, takich jak analiza potrzeb, projektowanie, tworzenie i wdrażanie gry planszowej.

Spotkanie inauguracyjne było okazją do zidentyfikowania, zbadania i podzielenia się dobrymi praktykami. Ponadto omówiono i ustalono:
-Sposób komunikacji pomiędzy partnerami.
-Stworzenie strony internetowej projektu
-Cel projektu, cele, grupy docelowe i rezultaty.
-Dostępność do LTTA powinna obejmować osoby defaworyzowane i osoby z grup docelowych.
-Dokumenty pomocnicze wymagane dla każdego działania.
-Cztery biuletyny, które zostaną wyprodukowane w sumie po 4 działaniach szkoleniowych przez każdą organizację goszczącą.
-Utworzenie strony na Facebooku przez partnera-Archon, jak również kanału na youtube.
-Plan oceny ryzyka, wskaźniki ilościowe i jakościowe do oceny oraz kwestionariusze do wypełnienia przez uczestników każdego spotkania i działania szkoleniowego.

To pierwsze spotkanie położyło dynamiczne podwaliny pod współpracę między partnerami, natomiast kolejne ponadnarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w Rumunii, w połowie trwania projektu, a Share Education będzie partnerem goszczącym.

Projekt jest współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej.
Numer projektu: 2021-1-EL01-KA210-ADU-000035026
Tytuł projektu: Innovative GAming Methodologies in Education