Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΝΕΑ

I_Game_kick_off_meeting

4

Απρ 22

Kick-off Meeting I_Game

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education πραγματοποιήθηκε, στις 30 με 31 Μαρτίου του 2022, με...
Read More

Το έργο I-GAME χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περίοδο υλοποίησης από τον Φεβρουάριο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2024. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών περιέχονται σε αυτά (Αριθμός έργου: 2021-1-EL01-KA210-ADU-000035026).