Przejdź do treści

I-GAME

Innowacyjne Metodologie Gier w Edukacji

Projekt „I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education” („I-GAME: Innowacyjne Metodologie Gier w Edukacji”) powstał w celu ulepszenia i aktualizacji przestarzałych metod oraz poglądów w kwestii wykorzystania gier poważnych w edukacji dla korzyści różnorodnych wykluczonych grup.

WYNIKI

Seria czterech sesji (praktycznych kursów) gdzie uczestnicy są wprowadzeni oraz zdobywają niezbędne zrozumienie takich zagadnień jak: produkcja, technologiczne aspekty gier, konstrukcja gier, projektowanie gier, analizowanie potrzeb odbiorców, dostosowywanie do osób z niepełnosprawnością (intelektualną) lub osób należących do mniejszości bądź grup wykluczonych.

Rozpowszechnianie zdobytego doświadczenia wśród odpowiednich interesariuszy poprzez działania upowszechniające w ramach projektu i sieci partnerów.

Stworzenie materiałów, za pomocą których zdobyte doświadczenia i wnioski będą rozpowszechniane (wywiady wideo, raporty itp.).

PARTNERZY

Archon Logo - legacy

Aktualności

I_Game_kick_off_meeting
4 kwietnia, 2022

NIE MA MOWY O SPOTKANIU I-GRY

W dniach 30-31 marca 2022 roku odbyło się spotkanie kick-off projektu I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education, w którym uczestniczyli...
Czytaj więcej

Projekt I-GAME jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ I będzie implementowany w okresie lutego 2022 a lutego 2024. Ta strona internetowa i zawartość projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych (Kod Projektu: 2021-1-EL01-KA210-ADU-000035026).