Przejdź do treści

Partnerzy

Challedu – integracja | gry | edukacja

CHALLEDU jest jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie rozwiązań z zakresu gier dla edukacji i integracji. Jest to organizacja non-profit będąca pionierem nowych modeli uczenia, integracji oraz angażowania. Nasz zespół projektuje i wdraża formalne i nieformalne programy edukacyjne, tworzy wydarzenia pełne zabawnych doświadczeń, gry, narzędzia, platformy i aplikacje oparte na międzysektorowym, interdyscyplinarnym podejściu. Koncentrujemy się na dwóch głównych sektorach:

WŁĄCZANIE SPOŁECZNE: Projekty w tym sektorze koncentrują się na włączaniu i wzmacnianiu pozycji grup marginalizowanych, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby z problemami zdrowotnymi (np. demencją), osoby starsze, NEETs. Naszymi celami są: integracja społeczna, poprawa szans na zatrudnienie, rozwój umiejętności i kompetencji, rzecznictwo. Nacisk kładziemy na tworzenie środowisk, w których ludzie o różnych zdolnościach, pochodzeniu kulturowym, umiejętnościach czy z innych pokoleń mogą współdziałać ze sobą. Metody stosowane w tym sektorze to: edukacja pozaformalna i nieformalna, living lab (zwane także “laboratorium innowacji”), otwarte warsztaty kreatywne, narzędzia oparte na grach oraz podejścia międzysektorowe.

EDUKACJA I INNOWACJE: Nasz zespół uważa, że edukacja jest siłą napędową pozytywnych zmian społecznych, środowiskowych i innowacyjnych. Projekty realizowane w ramach tego sektora koncentrują się na promowaniu przedsiębiorczości, edukacji STE(A)M, aktywności obywatelskiej, wyzwań środowiskowych i rolnictwa, kultury oraz zrównoważonego rozwoju.Grupami docelowymi są młodzi ludzie, dorośli, studenci, trenerzy i edukatorzy, profesjonaliści i instytucje. Nasze podejście obejmuje formy edukacji nieformalnej i pozaformalnej, metodologię opartą na grach, metodologię modeli ról, otwarte nauczanie i narzędzia cyfrowe, gamifikację, a także podejście międzysektorowe.

Website: challedu.com

“Dracon Rules Design Studio” jest pozarządową organizacją non-profit (status prawny w Grecji: Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia) promującą gry planszowe oraz ich zalet zarówno jako narzędzia w sektorze edukacji, jak również ich wpływu na społeczeństwo. Naszym głównym celem jest podejmowanie działań, które przyczynią się do tworzenia, ulepszania, rozwijania, analizowania, krytykowania oraz rozpowszechniania gier jako innowacyjnego narzędzia edukacyjnego i społecznego, umożliwiającego restrukturyzację edukacji oraz kształtowanie nowego typu relacji społecznych opartych na równym traktowaniu oraz wspólnym działaniu przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich pozytywnych korzyści płynących z gier we wszystkich ich formach.

Dracon Rules Design Studio powstało po latach przemyśleń i planowania. Jego założyciele wywodzą się z nieformalnych grup o długiej tradycji pracy społecznej, takich jak Kardyckie Towarzystwo Gier Planszowych (Syllogos Filon Epitrapezion Karditsas). Nasi członkowie przez lata organizowali oraz uczestniczyli (a nieraz nadal to robią) w różnych wydarzeniach, w tym w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących (jak np. ostatnio „Huragan Janus” w Karditsie) czy imprezach miejskich oraz szkolnych. Prowadzimy także aktywny młodzieżowy klub gier planszowych w siedzibie organizacji. Aby realizować nasze cele jako organizacja działamy na polu edukacji i projektowania gier planszowych, współpracując z instytucjami publicznymi i organizacjami prywatnymi. Zadaniem jakie sobie postawiliśmy jest udział w konsorcjach, które wymagają unikalnego zestawu umiejętności potrzebnych do włączenia gier do edukacji jako narzędzia, a także do innych kluczowych obszarów (integracja, równość, podnoszenie kwalifikacji itp.).

Dracon Rules Design Studio składa się z osób doświadczonych w projektowaniu gier planszowych i edukacyjnych, a także w zarządzaniu projektami. Jednym z jego dalszych celów jest zapewnienie pomocy i środków organizacjom i grupom o celach i zainteresowaniach zbliżonych do naszych własnych. W związku z tym wśród naszych członków (wolontariuszy) są playtesterzy i badacze/asystenci gier, stanowiący część większych grup. Główna grupa wolontariuszy i pracowników w dniu rozpoczęcia działalności naszej organizacji liczy ponad 15 osób o różnych umiejętnościach i wykształceniu (w tym, ale nie tylko: zarządzanie projektami, bankowość, matematyka, prawo, opieka zdrowotna itp.).

Archon Studio wprowadza innowacje do branży gier planszowych dzięki oszałamiającym miniaturom wykonanym przy użyciu najnowszych technologii. Nasz zespół skupia się na tworzeniu gier planszowych, które gracze pokochają!

Jesteśmy artystami tworzącymi światy, historie oraz bohaterów. Jednocześnie jesteśmy też inżynierami, którzy zamieniają wszystkie te fantazje w rzeczywistość. Wszyscy w Archon Studio byliśmy dziećmi z dziką wyobraźnią, które kochały gry wszystkich gatunków. To zapewniło nam bogatą wyobraźnię oraz kreatywność. Jak każdy początkujący Mistrz Gry, graliśmy w gry 2D przez lata, przechodząc przez klasyczne RPG oraz różne gry planszowe. Ale nic nie może się równać z trzymaniem w ręku fizycznej reprezentacji postaci lub wroga. To właśnie z potrzeby zobaczenia modeli 3D i nadania im życia zrodziła się nasza kreatywność.

Archon Studio jako firma, która narodziła się na platformie Kickstarter, żyje wśród swojej społeczności i finansuje swoje projekty bezpośrednio dzięki fanom. Projekt za projektem tworzymy najwyższej jakości modele, które aż chce się pomalować i złożyć. Archon Studio stara się dostarczać najwyższej jakości modele dla hobbystów i graczy wszystkich gatunków.

Stowarzyszenie Share Education jest organizacją pozarządową (NGO), która powstała w 2019 roku, po latach owocnej współpracy między członkami stowarzyszenia, opartej na wspólnym zainteresowaniu odgrywaniem aktywnej roli w pozytywnych zmianach w obszarze edukacji i młodzieży. Założycielami są nauczyciele z doświadczeniem w edukacji pozaformalnej, wolontariusze oraz inicjatorzy wielu wspaniałych działań edukacyjnych. Share Education jest stosunkowo nową organizacją, a jej głównym celem jest tworzenie przestrzeni dla edukacji pozaformalnej tak aby zapewnić rozwój i dostęp do edukacji beneficjentom ze wszystkich środowisk i w różnym wieku. Wszystkie te działania są realizowane niezależnie jako wydarzenia nieformalne lub w partnerstwie z formalnymi instytucjami edukacyjnymi (takimi jak szkoły i uniwersytety).

Naszymi głównymi aspiracjami jest idea poszerzania horyzontów dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijania krytycznego myślenia, promowania odpowiedzialności, aktywności i informacji, zachęcania przyszłych liderów do podejmowania działań i wprowadzania pozytywnych zmian nie tylko w edukacji i życiu młodzieży, ale także całej społeczności. Ponieważ większość członków stowarzyszenia to aktywni profesjonaliści w dziedzinie edukacji formalnej, promują oni włączanie metod uczenia się pozaformalnego w kontekst edukacji formalnej, nawiązują współpracę ze szkołami i organizacjami w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Z powodzeniem koordynują działania na rzecz szkół i młodzieży, która jest postrzegana jako osoba wprowadzająca zmiany w swojej społeczności. Stowarzyszenie promuje rozwój kompetencji międzykulturowych dzieci i dorosłych, partnerstwa edukacyjne, komunikację międzyinstytucjonalną oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w edukację.

Dzięki niedawno osiągniętym współpracom rozszerzemy nasze możliwości o sektory rozwoju i wywierania wpływu w dziedzinie umiejętności ekologicznych i wykorzystywania gier w edukacji.

Projekt I-GAME jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ I będzie implementowany w okresie lutego 2022 a lutego 2024. Ta strona internetowa i zawartość projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych (Kod Projektu: 2021-1-EL01-KA210-ADU-000035026).