Przejdź do treści

Media

Ulotki

Filmy

Newsletter

Doświadczenia z działalności LTTA

Projekt I-GAME jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ I będzie implementowany w okresie lutego 2022 a lutego 2024. Ta strona internetowa i zawartość projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych (Kod Projektu: 2021-1-EL01-KA210-ADU-000035026).