Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

I-GAME

Καινοτόμες μεθοδολογίες GAming στην εκπαίδευση

Το έργο ”I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education” στοχεύει στην ενίσχυση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων παρωχημένων μεθόδων και απόψεων σχετικά με τη χρήση σοβαρών παιχνιδιών στην εκπαίδευση προς όφελος διαφόρων μειονεκτουσών ομάδων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μια σειρά τεσσάρων συνεδριών (πρακτικά μαθήματα) όπου οι συμμετέχοντες εισάγονται και συμμετέχουν σε κάθε θέμα της συνεδρίας προκειμένου να αποκτήσουν κατανόηση σχετικά με αυτό (κατασκευή και τεχνική, δομή και σχεδιασμός, ανάγκες ανάλυση και εφαρμογή για άτομα με ταυτότητα, ανάλυση αναγκών και εφαρμογή για άτομα που ανήκουν σε μειονότητες ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι).

Διάδοση της αποκτηθείσας εμπειρίας στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης του έργου και των δικτύων των εταίρων.

Δημιουργία υλικού με το οποίο θα διαδοθεί η εμπειρία (βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις, εκθέσεις κ.λπ.).

ΕΤΑΙΡΟΙ

Archon Logo - legacy

ΝΕΑ

I_Game_kick_off_meeting
4 Απριλίου, 2022

Kick-off Meeting I_Game

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου I-GAME: Innovative GAming Methodologies in Education πραγματοποιήθηκε, στις 30 με 31 Μαρτίου του 2022, με...
Read More

Το έργο I-GAME χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περίοδο υλοποίησης από τον Φεβρουάριο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2024. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών περιέχονται σε αυτά (Αριθμός έργου: 2021-1-EL01-KA210-ADU-000035026).